10 Historical Structures Built-in The Last Period Of The Ottoman Empire In Istanbul

Osmanlı, varlığı süresince, hüküm sürdüğü topraklar üzerinde birbirinden güzel yapılar bıraktı. Bu güzel yapılar Mimar Sinan ve Mimar Kemalettin Bey gibi dehaların elinden çıktı. Eserler özellikle İstanbul ve çevresinde yoğunlaştı. Son dönemde yapılan yapılar Lale Devri, Barok ve Rokoko Üslubu, Ampir Üslup, Eklektik Dönem, Neoklasik Dönem olarak kendi içinde bölümlere ayrıldı. İşte İstanbul’da bulunan ve Osmanlı’nın son döneminde yapılmış 10 tarihi yapı.

 

Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı, Mihrişah sultan için III. Selim tarafından 1789 ve 1807 yılları arasında yaptırılmıştır. Saray II. Abdülhamit döneminde Osmanlı’nın ana sarayı olarak kullanılmıştır. Yapı devrin büyük titizlikle yapılan yapıları arasındadır. II. Abdülhamit 1876’da Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrılarak korunaklı olan Yıldız Sarayı’na yerleşmiştir.

 

Ortaköy Camii

ortakoy-camii

Ortaköy semtinde yer alan Ortaköy Camii, Sultan Abdülmecid tarafından 1853 yılında yaptırılmıştır. Yapının mimarı Nigoğos Balyan’dır. Cami eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Caminin pencereleri Boğaz’ın tüm renklerini içeri taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir.

 

Çırağan Sarayı

ciragan-palace

Lale Devri’nin önemli simgelerinden bir tanesi olan Çırağan Sarayı’nın bulunduğu bölge Kazancılar Bahçeleri olarak bilinmektedir. Büyük eseri III. Ahmed yaptırmıştır. Yapı geçen yıllar içerisinde birçok kez zarar görmüş ve 1871 yılında Abdülaziz tarafından tamamlanmış, restore edilmiş ve canlanmıştır.

 

Beylerbeyi Sarayı

Osmanlı döneminde bu kısımda yapılan ilk yapı II. Selim’in kızına ait olan saraydır. Beylerbeyi Sarayı’nın inşasına kadar Şevkabad Kasrı, Ferahabad Yalısı, Ferahfeza Kasrı bu bölgede yapılmıştır. Sarayın arsası halka satılmış, sonra geri alınmıştır. 1829 yılında yapılan ahşap saray 1851 yangınında yanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde yani 1861- 1865 yılları arasında arsaya Beylerbeyi Sarayı yaptırılmıştır.

 

Dördüncü Vakıf Han

Mimar Kemaleddin Bey tarafından 1911 yılında tasarlanan bina ilk Türk resmi mimari yapı olarak bilinmektedir. Bina I. Abdülhamid’e ait olan Hamidiye Külliyesi’nde 1916 ve 1926 yılları arasında inşa edilmiştir.

 

Laleli Camii

1760 ve 1763 yılları arasında III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Laleli Camii’nin ismi III. Mustafa’nın velisi saydığı Laleli Baba’dan gelmektedir. Cami aynı zamanda bulunduğu semte de adını vermiştir. Cami 1783 yılında ortaya çıkan yangınla tahrip olmuş ve tekrardan inşa edilmiştir. Caminin mimarının Mehmet Tahir Ağa olduğu bilinmektedir. Fakat bazı kaynaklarda dönemin önemli mimarlarından bir tanesi olan Hacı Ahmed Ağa’nın da camiye katkısı olduğu söylenmektedir.

 

Dolmabahçe Sarayı

dolmabahce-palace

İstanbul’un görkemli saraylarından bir tanesi olan Dolmabahçe Sarayı 1856 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından inşa ettirilmiştir. Saray 1984 yılından günümüze müze olarak hizmet vermektedir.

 

Valide Camii

Fatih’te Aksaray Meydanı dört yol ağzında bulunan Valide Camii Pertevniyal Sultan tarafından Sarkis Balyan’a 1871 yılında inşa ettirilmiştir. Cami Hacı Mustafa Ağa Camii’nin harabesi üzerine yapılmıştır. Cami türbe, mektep, sebil ve muvakkithane ile bir külliye olarak tasarlanmıştır.

 

Alay Köşkü

Alay Köşkü Topkapı surlarının Alemdar Caddesi’ne bakan kısmında bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet zamanında şu andaki yerinde ahşap bir köşk olduğu bilinmektedir. Günümüzdeki hali 1819 yılında Sultan. II. Mahmut döneminde yaptırılmıştır. Alay Köşkü’nün amacı padişahların asker ve halkı selamlaması ve resmi geçit izlemeleri içindir. Bu yüzden ”Selam Köşkü” olarak da bilinmektedir.

 

Yıldız Hamidiye Camii

1877 yılından itibaren Yıldız Sarayı’nda yaşamaya başlayan II. Abdülhamit sarayın yakınına Yıldız Hamidiye Camii’yi yaptırmıştır. Ortaya muhteşem bir sonuç çıkmıştır. Camide 36 pencerenin 16’sı kasnakta bulunmaktadır, bu yüzden cami aşırı aydınlık ve ferahtır.

JOIN THE DISCUSSION